A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z

Predmety

A hore
automatizacia Stiahni
Anglictina Stiahni
B hore
BOZP -poznámky Stiahni
BOZP -na skúšku Stiahni
C hore
Stiahni
D hore
Deskriptívna geometria- pracak, part 1 Stiahni
Deskriptívna geometria- pracak, part 2 Stiahni
doprava_manipulacna_techn.3 Stiahni
Dopravné a manipulačné zariadenia - prednášky Stiahni
E hore
Elektricke_stroje_a_zariadenia Stiahni
Elektricke_stroje_a_zariadenia-pomôcka Stiahni
ELEKTROENERGETIKA Stiahni
Elektrotechnika -Forma protokolu Stiahni
Elektrotechnika -1.protokol Stiahni
Elektrotechnika -2.protokol (1) Stiahni
Elektrotechnika -2.protokol (2) Stiahni
Elektrotechnika -3.protokol Stiahni
Elektrotechnika -4.protokol Stiahni
Elektrotechnika -Kalib.meracich pris. Stiahni
Elektrotechnika -Meranie RLC Stiahni
Elektrotechnika -Meranie vykonu Stiahni
Elektrotechnika -Meranie zenerovej diody Stiahni
Elektrotechnika -graf RLC Stiahni
Elektrotechnika -grafy Stiahni
Elektrotechnika -priklady_vsetky_a_vysledky Stiahni
Elektrotechnika -pomôcka Stiahni
Elektronika-všetky prednášky 1.Časť   2.Časť
F hore
Fyzika1a2 Stiahni
Fyzika 1 - protokoly (1.a 2.) Stiahni
Fyzika 1 - protokoly (3) Stiahni
Fyzika 1 - protokoly (4) Stiahni
Fyzika 2 - protokol (1) Stiahni
Fyzika 2 - protokol (2) Stiahni
Fyzika 2 - protokol (3) Stiahni
Fyzika 2 - protokol (4) Stiahni
G hore
Stiahni
H hore
Stiahni
I hore
ISR- prednasky,skuska,tahak Stiahni
Informatika Stiahni
IKP - protokoly Stiahni
IKP - protokoly (2) Stiahni
Integrované systémy riadenia Stiahni
J hore
Stiahni
K hore
Konštruktívna geometria Stiahni
Konštrukčné prvky strojov -Výpočet Stiahni
Konštrukčné prvky strojov -Pružiny (1) Stiahni
Konštrukčné prvky strojov -Pružiny (2) Stiahni
Konštrukčné prvky strojov -Pružiny (3) Stiahni
Konštrukčné prvky strojov -Geometria ozubenia (1) Stiahni
Konštrukčné prvky strojov -Geometria ozubenia (2) Stiahni
Konštrukčné prvky strojov -Geometria ozubenia (3) Stiahni
Konštrukčné prvky strojov 1 -Vypracovaná skúška Stiahni
Konštrukčné prvky strojov 2 -Vypracovaná skúška Stiahni
Konštrukčné prvky strojov -konpletné cviko Stiahni
KPS - pružiny Stiahni
KPS - 3.zadanie Stiahni
KPS-pomôcka Stiahni
L hore
Stiahni
M hore
Motorove_Vozidla Stiahni
Motorove _vozidla_3_ komplet Stiahni
Manažment podniku - pomôcky Stiahni
Manažment rizika - teoria,prednášky Stiahni
Manažment rizika - prednášky Stiahni
Matematika1 Stiahni
Matematika2 Stiahni
N hore
Náuka o materialoch - skuska Stiahni
Náuka o materialoch Stiahni
Náuka o materialoch (Vypr.odpovede -1časť) Stiahni
Náuka o materialoch (Vypr.odpovede -2časť) Stiahni
O hore
Otázky programovanie Stiahni
Otázky na štátnice 07/08 MKP Stiahni
Oprava a údržba - Prve zadanie,graf Stiahni
Oprava a údržba - Druhy protokol Stiahni
Oprava strojových skupín-otázky Stiahni
OTZP Stiahni
Obrábanie a metrológia - Vypracovaná skúška Stiahni
Obrábanie a metrológia - Vypracovaná skúška Stiahni
Obrábanie a metrológia - Vypracovaná skúška Stiahni
Obrábanie a metrológia - Výrobný postup Stiahni
P hore
Pevnosť a pružnosť -tabuľka na skúšku Stiahni
prednášky od 10.týždňa..pribudnú aj prvé Stiahni
Pevnosť a pružnosť -prednášky (2) Stiahni
Pevnosť a pružnosť -prednášky (3) Stiahni
Pevnosť a pružnosť -prednášky (4) Stiahni
Pevnosť a pružnosť -prednášky (5) Stiahni
Pevnosť a pružnosť -prednášky (6) Stiahni
Pevnosť a pružnosť -prednášky (7) Stiahni
Pevnosť a pružnosť -prednášky (8) Stiahni
Pevnosť a pružnosť -prednášky (9) Stiahni
Pevnosť a pružnosť -prednášky (10) Stiahni
Pevnosť a pružnosť -pomôcka Stiahni
R hore
Riadenie projektov -SKÚŠKA Stiahni
Riadenie projektov -3 prednášky Stiahni
Riadenie prevádzky strojov Stiahni
Riadenie projektov - 1.a2. prednaska Stiahni
Rastlinná výroba Stiahni
S hore
spolahlivost_strojov Stiahni
Spolahlivost_strojov_1 Stiahni
Strojárska technológia -skúška Stiahni
Strojárska technológia -protokoly Stiahni
Strojarska_technologia_2 Stiahni
Spolahlivost_strojov_3 Stiahni
Skúšobníctvo a certifikácia-skúška Stiahni
Statika Stiahni
Strojárska Technológia 1 - skuska,otazky,vypracované Stiahni
Š hore
Štatistické metódy - 1.a2. cviko Stiahni
Štatistické metódy - 5 vypracovaných cvík Stiahni
Štatistické metódy - všetky cvika a prednaky Klik
Štatistické metódy - všetky cvika - Polakova Klik
T hore
TSP - 4prednášky.4cvika Stiahni
TSP - 2.pisomka Stiahni
Tekutinove_mechanizmy Stiahni
Tekutinové mechanizmy Stiahni
Technická štatistika - vypracovane cvika Stiahni
TTD - pečiatky Stiahni
Technická mechanika -Mechanika tuhych telies Stiahni
Technická mechanika -pomôcka Stiahni
Technická mechanika Stiahni
Technická meranie-potrebné na skúšku Stiahni
Technická mechanika -príklady Stiahni
Teplotechnika a hydrotechnika Stiahni
Traktory - CVIKA Stiahni
Traktory - PREDNÁŠKY Stiahni
Teplo a hydro-pomôcka Stiahni
U hore
Údržba a oprava-skriptá (cvika) Stiahni
Údržba a oprava-skriptá (skúška) Stiahni
Údržba a oprava-OTÁZKY a prednášky Stiahni
V hore
Stiahni
W hore
Stiahni
X hore
Stiahni
Y hore
Stiahni
Z hore
Zaklady_prava_ prednasky Stiahni
Základy Informatiky - Office Klikni
Základy Informatiky - Pascal Klikni
<